อยากได้เงิน อยากมีรายได้ iFM คือ ปรากฎการณ์ใหม่ ของการรายได้เสริมที่ยั่งยืน แค่บอกต่อ...ก็มีรายได้ สมัครฟรี!!

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพทั่วไป (แบบไม่มีหลักประกัน)

หลักการ บัยอ์ อัลอีนะฮ์
วัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพ/ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ต้องการแหล่งเงินทุนการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร
ซึ่งกลุ่มดังกล่าวอาจขาดแหล่งสนับสนุนทางการเงิน ธนาคารจึงมีนโบยายให้บริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการรายย่อย (MSMEs) ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อไป
วงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 500,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาผ่อนชำระ - สูงถึง 5 ปี
- กรณีสถานประกอบอาชีพเป็นที่เช่า ระยะเวลการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่คงเหลือ
อัตรากำไร

SPRR + 6.85% ต่อไป ตลอดอายุสัญญา
**SPRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม ฟรีค่าธรรมเนียม (Front End Fee)
หลักประกัน ไม่ต้องมีหลักประกันใช้เพียงนิติบุคคล และ/หรือบุคคลค้ำประกันที่มีความสามารถในการชำระหนี้ให้ธนาคารได้
และไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลากู้
- ประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ประกอบอาชีพสุจริตไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

กรณีนิติบุคคล
- จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป หรือ กรณีผู้ประกอบกิจการใหม่
  ต้องมีการประกอบธุรกิจอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน และต้องประกอบธุรกิจ
  มาอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมีเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้
- ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- มีกำไรจากการดำเนินงาน

กฤชจ์พนธ์ อัฏฐาธนมงคล (Jump)

ติดต่อ : 085-1991-432 (Dtac)

รหัสสมาชิก iFM : 750092160

อีเมล์: ifmteam@hotmail.com

Username

Password

forget password

13:12   ชลธิชา  พุทรา
21:45   นายปกาศิต   บิน อับราฮ์ม
03:20   วิสสุตา  สุขสำราญ
05:58   อัจฉราภรณ์  อิ่มกระโทก
01:18   นาย ธนกร  สุขเจริญ
08:44   จันทรารัตน์  อิ่มอ้วน
07:20   ประภานิ  ฉ่ำกระมล
01:03   บวรวัสส์  จรัสสิริภักดี
13:17   อรรฐกร  แก้วมณี
17:42   วีรศักดิ์  มีเสียง
11:35   โชติกา  อ่ำศรี
22:41   กานต์  พุกปบุตร
15:01   นางสาวกณิกา  จันทะพงษ์

สถิติวันนี้ 2 คน
สถิติเมื่อวาน 43 คน
สถิติเดือนนี้ 273 คน
สถิติปีนี้ 5515 คน
สถิติทั้งหมด 40053 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-19