อยากได้เงิน อยากมีรายได้ iFM คือ ปรากฎการณ์ใหม่ ของการรายได้เสริมที่ยั่งยืน แค่บอกต่อ...ก็มีรายได้ สมัครฟรี!!

โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพทั่วไป (แบบไม่มีหลักประกัน)

หลักการ บัยอ์ อัลอีนะฮ์
วัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพ/ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ต้องการแหล่งเงินทุนการอำนวยสินเชื่อของธนาคาร
ซึ่งกลุ่มดังกล่าวอาจขาดแหล่งสนับสนุนทางการเงิน ธนาคารจึงมีนโบยายให้บริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการรายย่อย (MSMEs) ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อไป
วงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 500,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาผ่อนชำระ - สูงถึง 5 ปี
- กรณีสถานประกอบอาชีพเป็นที่เช่า ระยะเวลการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่คงเหลือ
อัตรากำไร

SPRR + 6.85% ต่อไป ตลอดอายุสัญญา
**SPRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม ฟรีค่าธรรมเนียม (Front End Fee)
หลักประกัน ไม่ต้องมีหลักประกันใช้เพียงนิติบุคคล และ/หรือบุคคลค้ำประกันที่มีความสามารถในการชำระหนี้ให้ธนาคารได้
และไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา
- สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลากู้
- ประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ประกอบอาชีพสุจริตไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์

กรณีนิติบุคคล
- จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป หรือ กรณีผู้ประกอบกิจการใหม่
  ต้องมีการประกอบธุรกิจอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน และต้องประกอบธุรกิจ
  มาอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมีเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้
- ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- มีกำไรจากการดำเนินงาน

กฤชจ์พนธ์ อัฏฐาธนมงคล (Jump)

ติดต่อ : 085-1991-432 (Dtac)

รหัสสมาชิก iFM : 750092160

อีเมล์: ifmteam@hotmail.com

Username

Password

forget password

14:37   นางสาวอังคนา  เพชรคีรี
16:16   ธัญญพัฒน์  นาเมืองรักษ์
00:25   สุภาวดี  หลงทอง
17:13   นายพีรพล  ไทยทอง
07:04   ฟุรกอนร์  วาแมมะซา
16:15   นางสาว วรินรัตน์   คำเป้
15:06   อัจฉราพรรณ  เรไร
21:43   นายมนูญ  บุญประสิทธิ์
16:00   รุ่งตะวัน  ไกรกล
11:33   อรอุมา  เหง้ากอก
06:37   ธนวุฒิ  ปานะโปย
21:34   ดาราชล  มุ้ยมงคล
11:28   ณัฐคเณศ  อมฤตกร
19:30   ธนารัต  สุบรรณรัตน์
11:50   นริศรา  เสาวะใน

สถิติวันนี้ 2 คน
สถิติเมื่อวาน 33 คน
สถิติเดือนนี้ 36 คน
สถิติปีนี้ 1888 คน
สถิติทั้งหมด 30802 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-19